O mnie

Szanowni Pacjenci,

Wykształcenie medyczne zdobyłem na Śląskiej Akademii Medycznej – jestem absolwentem rocznika 1996. W 2001 roku zrobiłem specjalizację I stopnia z laryngologii (laryngolog), a w 2007 roku – specjalizację II stopnia laryngologii (otolaryngolog).

W latach 1996-97 odbywałem staż podyplomowy, a w latach 1998- 2012 pracowałem w Oddziale Laryngologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach na stanowisku kolejno: młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta. Aktualnie pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Grzawie (SILESIA-MED) gdzie pracę rozpocząłem w 2012 roku.

Podczas całej mojej kariery lekarskiej często i chętnie brałem i biorę udział w szkoleniach i konferencjach medycznych. W ostatnich latach uczestniczyłem między innymi w:

 • Kurs: Rak krtani, gardła i jamy ustnej – Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu
 • Kurs: Współczesne Metody Badań Słuchu i Równowagi – Katedra i Klinika Laryngologii Akademii Medycznej w Warszawie
 • Kurs: Schorzenia laryngologiczne wieku rozwojowego – Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie
 • Kurs: Chirurgia onkologiczna chorych na nowotwory głowy i szyi – Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Kurs: Postępy w otochirurgii – Klinika Otiatrii Uniwersytety Medycznego w Łodzi
 • Kurs: Rynologia – Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Kurs: Choroby krtani i tchawice – Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Kurs: Głowa i szyja – wprowadzenie do diagnostyki i terapii – Klinika Otolaryngologii Akademia Medyczna w Białymstoku
 • Kurs: Jama ustna, gardło, przełyk – wprowadzenie do diagnostyki i terapii – Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Akademii Medycznej w Lublinie
 • Międzynarodowa Konferencja : Diagnostyka i leczenie Chorób Ucha Wewnętrznego IV Konferencja Otolaryngologów Polskich i Francuskich – Warszawa
 • Krajowy Zjazd Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi: Poznań 2006, Łódź 2008
 • Konferencja – Zwężenia Krtani i Tchawicy Poznań 02’2009
 • Kurs: Podstawy Otoneurologii – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 05’2009