Wysiękowe zapalenie uszu

Wysiękowe zapalenie uszu to choroba występująca przede wszystkim u dzieci do 10 roku życia, często pojawia się po epizodzie ostrego zapalenia ucha i utrzymuje się od 30 do 90-ciu dni. Istota choroby polega na zbieraniu się płynu w jamie bębenkowej przy jednoczesnym braku uszkodzeń błony bębenkowej. Częstą przyczyną wysiękowego zapalenia uszu jest przerost migdałka gardłowego i prowadzi do powstania wysięku w jamie bębenkowej i pogorszenie słuchu, czego częstym objawem jest pogłaśnianie telewizji
Objawy wysiękowego zapalenia uszu w postaci ostrej dominują symptomy ostrego zakażenia dróg oddechowych, połączone z bólem ucha i niedosłuchem. W przebiegu przewlekłym wysiękowe zapalenie uszu powoduje głównie upośledzenie słuchu, postępujące przez długi okres czasu a przez to trudne do zauważenia dla chorego.

ucho
Gabinet oferuje usługi diagnozy i leczenia wysiękowego zapalenia uszu. W gabinecie przeprowadzane jest badanie tympanometryczne, potwierdzające wystąpienie nieprawidłowego ciśnienia w uchu środkowym Pacjenta.